Från skiss till färdig list

1Kunden kommer med en förfrågan. Antingen bifogas en skiss/ritning på en ny profil eller så väljs en befintlig profil. Även önskemål om träslag och kvalité anges. Vi kan hyvla upp till 230mm brett och 120mm högt i våra maskiner.

2a, Befintlig profil finns i vårt digra bibliotek. Stålet plockas fram och bryns för användning. b, Ny profil skapas utifrån skiss/ritning genom att det först görs en mall och sedan tillverkas ett stål utifrån denna mall.

3Stålet monteras i hyvelns kuttrar för hyvling. Råvara tas fram (se nedan).

4Hyvlingen sker med automatisk staplare vid inmatningen och avsyning av varje list vid utmatningen. En person kan köra hyveln själv, vilket gör oss kostnadseffektiva utan att det tummas på kvalitén.

5I vissa fall behövs limning för att få till en speciell form på listen. Då limmas listen i vårt limhjul efter att den har planhyvlats.

6Efter limning så hyvlas det limmade ämnet åter i hyveln enligt punkt 4 för att få fram den färdiga formen.

7Eventuell ytbehandling av listen (lackning, målning etc). Vi kan utföra allt från grundmålning av panel till avancerad ytbehandling av ramlist.

Framtagande av råvara:

Vid önskemål om specifik längd kapas virket. Vår standard är annars att leverera fallande längder, så som vi får det från sågen. Allt för att undvika spill och nyttja virket så väl som möjligt.

Utifrån kundens önskemål om träslag och kvalité plockas lämplig råvara fram antingen från vårt lager eller från våra leverantörer. Vi arbetar med råvaror av högsta kvalité och väljer i möjligaste mån lokala leverantörer. All fura köps in från Säters Ångsåg och vårt ädelträ kommer från lokala distributörer.

Virket klyvs sedan i vår lamell eller bandsåg till lämpligt övermått (ca 5mm över profil) innan det är redo hyveln.