Om oss

Gustafs Listhyvleri AB startades 1999 av Hans Bodin och Lars Pettersson i samband med att Guldlist AB flyttade från orten. Både Hans och Lars hade då arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med den anrika ramlisttillverkningen i bygden. Tanken var att de skulle vara en del i satsningen på fortsatt liv för ramlist i Gustafs genom att förse det bolag som startades vi samma tid och sedermera blev Gustafs List & Kornisch AB med högklassig träråvara för ytbehandling.

Det skulle dock visa sig ganska omgående att hyvling av ramlist inte var nog. Under åren som följde breddades verksamheten därför alltmer mot olika sektorer inom byggbranschen.

2019 önskade Hans gå i pension, Lars söner Henrik och Mattias Mårts gick då in som delägare i bolaget.

I och med detta startade den generationsväxling som är avgörande för att kunskapen och hantverket ska föras vidare. Trots att bygglistsidan av verksamheten har växt och är i klar övervikt så har bolaget inte släppt ramlisten. När Gustafs List & Kornisch AB hösten 2019 aviserade att de inte längre tänkt fortsätta sin verksamhet så beslutade Gustafs Listhyvleri AB att ta över tillverkningen av ramlist från och med årsskiftet 2019/2020.

På så vis har cirkeln slutits. Verksamheten har breddats med ytbehandlingen som numera även omfattar bygglister. Tillverkningen följs från skiss till färdig ytbehandlad list och ny personal har anställts för att föra denna tradition vidare.

För mer information om listtillverkningens historia i Gustafs se Lundgrens hemsida:  lundgrens.nu/museet/industrihistoria/